A niebo zostawmy im - Aniołom i wróblom.

Temat: Ogólnie o Erze :)
Era (dawniej Era GSM) - jedna z czterech sieci telefonii komórkowej w Polsce. Operatorem sieci jest Polska Telefonia Cyfrowa. Informacje ogólne Era jest cyfrową siecią telefonii komórkowej, wykorzystująca między innymi pasmo: GSM 900, GSM 1800 oraz UMTS 2100. Miedzynarodowe oznaczenie sieci to 260-02. Liczba przydzielonych numerów dla sieci Era to 20,8 miliona. Era posiada 7195 stacji bazowych (BTS) w tym: GSM 900: 4968 stacji, GSM 1800: 1057 stacji, UMTS: 1170 stacji. Liczba abonentów sieci Era i Heyah wynosi ponad 12,5 miliona osób (na podstawie raportu Deutsche Telekom). Historia Polska Telefonia Cyfrowa otrzymała 26 lutego 1996 koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych z numerem przywoławczym 602 i zezwolenie na budowę ruchomej sieci radiokomunikacyjnej według standardu GSM w paśmie 900 MHz, które później zostało rozszerzone również na ... są oferty abonamentowe dla osób prywatnych i klientów biznesowych (Era Biznes) oraz usługi bezabonamentowe prepaid (Tak Tak). Operator poszerza swoją ofertę o telefonię trzeciej generacji (UMTS). Oferuje również usługi szybkiego dostępu ... Firmowa w zależności od statutu podmiotu do którego są one kierowane (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze). Udziałowcy Największym udziałowcem Polskiej Telefonii Cyfrowej jest niemiecka firma Deutsche Telekom, właściciel marki T-Mobile. Posiada ona...
Źródło: mobilneinspiracje.fora.pl/a/a,32.htmlTemat: TP: Informacje o numerach stacjonarnych i komórkowych razem
Informacje o numerach telefonów klientów Telekomunikacji Polskiej oraz sieci komórkowej Orange można od 29 września 2005 r. uzyskać zarówno w Biurze Numerów TP pod numerem 118 913 jak i w Orange Biurze Numerów pod numerami *123 lub 501200123, dostępnymi z telefonów sieci Orange. Dzięki temu Klienci uzyskają informacje o numerach stacjonarnych i komórkowych podczas jednego połączenia. Zasady udzielania informacji pod 118913 oraz *123, 501200123 pozostają takie jak dotychczas. Aby uzyskać informacje o szukanym numerze trzeba podać doradcy imię i nazwisko abonenta lub nazwę firmy, miejscowość i adres. Trzeba także zaznaczyć czy chodzi o numer telefonu stacjonarnego czy komórkowego. Współpraca TP oraz PTK Centertel w udzielaniu informacji o numerach opiera się na przepisach Prawa telekomunikacyjnego. Artykuł 67, ust.1 daje podstawę do udostępnienia, za wiedzą i zgodą abonenta, innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu danych niezbędnych do świadczenia usługi udzielania informacji o numerach telefonów. Zarówno Klienci TP jak PTK Centertel zostali o tym poinformowani w komunikacie umieszczonym na wysyłanych w maju i w czerwcu rachunkach. Do klientów PTK Centertel, którzy nie otrzymują faktur (oferty typu MIX) został skierowany stosowny SMS informacyjny. Firmy nie będą sobie udostępniać informacji o numerach zastrzeżonych oraz numerach tych klientów, którzy po 2 września 2004 nie wyrazili zgody na umieszczenie swoich danych w spisie abonentów. Abonenci innych sieci niż Orange mogą obecnie uzyskać informacje o numerach w sieci Orange wyłącznie pod numerem 118 913. Połączenie z telefonu stacjonarnego TP z numerem 118 913 kosztuje 1,16 zł (1,42 zł z VAT) niezależnie od czasu jego trwania, zaś cena połączenia z numerem *123, 501200123 dostępnymi z telefonów sieci Orange, zależy od planu taryfowego, z którego korzysta osoba dzwoniąca.
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=53781


Temat: Zmiany w sposobie wybierania numerów już od 5 grudnia br.
Telekomunikacja Polska poinformowała, że od 5 grudnia 2005 r. zmieni się sposób realizacji połączeń miejscowych i strefowych (lokalnych). Każde takie połączenie z telefonu stacjonarnego lub automatu telefonicznego tp będzie rozpoczynało się od wybrania cyfry "0" i wskaźnika strefy numeracyjnej (tzw. numeru kierunkowego) właściwego dla danej strefy. Do tej pory dzwoniący wybierał od razu numer abonenta. Zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z ... Wszyscy Klienci TP wraz z sierpniowym rachunkiem telefonicznym otrzymają informację, na czym polegają te zmiany. Według nowego schematu każde połączenie miejscowe i strefowe będzie wymagało wybrania 10 cyfr, tak jak w przypadku połączenia międzystrefowego (międzymiastowego): - dwucyfrowy numer kierunkowy - siedmiocyfrowy numer abonenta (np. 22 791 86 19 w Warszawie lub 91 791 86 19 w Szczecinie). Zmiany nie dotyczą wybierania numerów skróconych Abonenckich Usług Specjalnych (AUS): trzycyfrowych numerów alarmowych, np. do pogotowia ratunkowego 999; numerów czterocyfrowych, np. zamawianie rozmów międzymiastowych 90 50, informacja miejska 9491, radio taxi, pogotowia techniczne itp.; numerów sześciocyfrowych, tj. numerów informacyjnych tp, np. biuro numerów 118 913. W przypadku realizowania przez Klienta połączenia poprzez numer dostępu innego niż TP dostawcy usług (prefiks), schemat wybierania numeru będzie następujący: - prefiks - dwucyfrowy numer kierunkowy - siedmiocyfrowy numer telefonu.
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=52483


Temat: Biuro numerów komórkowych
Idea ułatwi uzyskanie informacji o numerach telefonów komórkowych jej klientów. Plus już udostępnia spis abonentów. Era wciąż ma wątpliwości, czy wolno to robić Do tej pory, by uzyskać informacje o numerach abonentów Idei, trzeba było dzwonić do biura numerów tej sieci. Teraz ma się to zmienić. Zapewne od lipca będzie je można uzyskać pod numerem 118 913, czyli w popularnym biurze numerów Telekomunikacji Polskiej (która jest większościowym udziałowcem Centertela, właściciela Idei). Aby dowiedzieć się o numer komórkowy, trzeba będzie zaznaczyć, że o taki chodzi. - Zasada będzie taka jak przy podawaniu normalnego numeru telefonu: trzeba podać imię i nazwisko abonenta, miejscowość i ulicę. To dlatego, by osoba o takim samym imieniu i nazwisku, która jest pierwsza na liście, nie była zasypywana lawiną telefonów - tłumaczy rzecznik prasowy TP SA w Poznaniu Maria Piechocka. - Np. Marii Piechockich w samym Poznaniu jest siedem i ta pierwsza miałaby problem. Książki papierowej ani elektronicznej Idea na razie nie planuje. - Trzech-czterech abonentów na dziesięciu co roku zmienia numer telefonu. Ponadto wiele osób ma inny adres zameldowania niż ten, pod którym faktycznie mieszka. Takie dane zbyt szybko by się dezaktualizowały - wyjaśnia rzecznik Idei Jacek Kalinowski. Jedynym jak dotąd operatorem GSM, który nie miał tego typu wątpliwości, jest Polkomtel, operator sieci Plus. Książka telefoniczna z numerami i nazwiskami abonentów sieci dostępna jest już od kwietnia ubiegłego roku na stronie internetowej Plusa. Wystarczy wpisać nazwisko użytkownika i miasto. Numeru abonenta nie znajdziemy za to na stronie internetowej Ery (podadzą nam go tylko przez telefon w biurze numerów sieci). - Nasi prawnicy wciąż mają wątpliwości, czy brak zastrzeżeń abonentów dotyczących umieszczenia ich nazwisk w książce telefonicznej można uznać za zgodę - tłumaczy Witold Pasek, rzecznik...
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=49974


Temat: Komisja promuje 112
112 wreszcie działa Koniec problemów ze zlokalizowaniem osoby potrzebującej pomocy lub dla żartu dzwoniącej na numer alarmowy 112. Weszły w życie przepisy, które usprawnią funkcjonowanie służb ratowniczych. 1 sierpnia br. weszły w życie nowelizacje Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom ma zwiększyć się skuteczność działania służb ratowniczych i bezpieczeństwa, powinny zostać także w większości wyeliminowane przypadki fałszywych zgłoszeń o wypadkach czy popełnianych przestępstwach. Zgodnie z nowymi przepisami Urząd Komunikacji Elektronicznej został zobligowany do stworzenia platformy lokalizacyjno-informacyjnej wraz z Centralną Bazą Abonentów. Dzięki niej osoba dzwoniąca na numer 112 zostanie nie tylko zlokalizowana, ale także zidentyfikowana. Jej działanie uniemożliwi także wysyłanie kilku jednostek tych samych służb do jednego zdarzenia. Cały system ratownictwa zostanie zcentralizowany. Obecnie bowiem połączenia z numerów stacjonarnych odbiera Straż Pożarna, natomiast z telefonów komórkowych Policja. Jest on jednak dopiero w trakcie budowy, a obecnie stosowane rozwiązania tymczasowe. Koszt projektu to 15 milionów złotych na budowę samej platformy ... doskonaleniem. Wtedy też powinien działać już system Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Nie zostaną zlikwidowane obecne numery alarmowe - 997, 998 oraz 999. Numer 112 ma bowiem służyć przede wszystkim do informowania o wypadkach. Operatorzy telekomunikacyjni zostali ustawami zobowiązani do aktualizacji danych o abonentach w ciągu 24 godzin od momentu powzięcia informacji o zmianie. Sama CBA aktualizowana będzie raz w miesiącu. Grzegorz Schetyna, minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował 30 czerwca br. Komisję Europejską o zakończeniu prac nad wdrożeniem europejskiego systemu alarmowego 112. Ta zapowiedziała zakończenie, trwającego od listopada 2007 roku, postępowania przeciwko Polsce przed...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=10436


Temat: Znalazłem telefon, nie oddałem przyszła do mnie policja i dostałem grzywne
Co do zmiany IMEI Polski kodeks karny daje podstawy do ścigania osób zmieniających numery IMEI w skradzionych telefonach komórkowych, stwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 1 stycznia 2005 r. ustawa Prawo telekomunikacyjne zobowiązała operatorów sieci telefonii komórkowej do blokowania numerów IMEI (International Mobile Equipment Identity) skradzionych telefonów komórkowych po zgłoszeniu kradzieży przez właściciela. Zablokowanie numeru IMEI, przypisanego do konkretnego aparatu telefonicznego, zapobiega dalszemu korzystaniu z tego urządzenia przy użyciu innej karty SIM. Jednakże według danych publikowanych w prasie ogólnopolskiej mamy do czynienia z nielegalnym procederem związanym z „łamaniem” blokady numeru IMEI w skradzionych telefonach komórkowych oraz ich sprzedażą na rynku wtórnym. Media podają także, iż liczba skradzionych telefonów może sięgać nawet miliona aparatów rocznie. W związku tym Prezes Witold Graboś wystąpił 12 stycznia 2005 r. do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem, czy obecne przepisy prawa umożliwiają skuteczne ściganie osób zmieniających numery identyfikacyjne IMEI. Prezes URTiP wskazał również, że konieczne jest podjęcie przez policję, prokuraturę i sądy intensywnych działań wobec osób wprowadzających skradzione telefony do wtórnego obiegu. Dodatkowo Prezes Witold Graboś przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości informację zebraną od regulatorów z państw Unii Europejskiej, dotyczącą szczegółowych przepisów prawa w zakresie zwalczania plagi kradzieży telefonów komórkowych oraz karania osób, które zmieniają numery IMEI. Ponadto na specjalnej konferencji prasowej Prezes URTiP przedstawił informacje dla konsumentów na temat stosowanych procedur zgłaszania kradzieży aparatów telefonicznych i ich blokowania u operatorów oraz porady, jak uchronić się przed zakupem na wtórnym rynku skradzionego telefonu komórkowego. Porady te są dostępne na stronie internetowej URTiP. W dniu 1 marca 2005 r. Prezes URTiP otrzymał odpowiedź od Zastępcy Prokuratora Generalnego Pana Karola Napierskiego z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zdaniem Prokuratora obecnie nie jest celowe wprowadzanie w Polsce nowych przepisów w zakresie karania osób dokonujących przeprogramowania numerów IMEI. Kodeks karny (art. 270 § 1 k.k.) przewiduje możliwość karania za przerobienie numeru IMEI przez osobę nieuprawnioną, traktując aparat telefoniczny trwale oznakowany numerem IMEI jako dokument (zapisany nośnik informacji).Warunkiem niezbędnym do wymierzenia kary jest jednak ustalenie, że sprawca działał w zamiarze bezpośredniego użycia tak przerobionego telefonu jako autentycznego. Drugą możliwością nałożenia kary (art. 306 k.k.) jest przyjęcie, że sprawca usuwa, podrabia lub przerabia znak indentyfikacyjny urządzenia, albowiem przypisany do telefonu komórkowego numer IMEI jest jego znakiem identyfikacyjnym. Zestawiając powyższe przepisy kodeksu karnego można zakładać, że sprawca przerobienia numeru IMEI w skradzionym telefonie...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=451981


Temat: Przenośność numerów w sieci Era
W dniu 10 października 2005 roku Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., operator sieci Era, uruchomiła możliwość przenoszenia numerów telefonicznych. Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez prezesa URTiP rozpoczeliśmy w tym dniu fazę pilotazowego wdrożenia tej usługi, która będzie trwać około trzech miesięcy. W okresie pilotażu prowadzone będą próby przenoszenia na ograniczonej liczbie numerów oraz harmonizowane systemy sieciowe operatorów. Przewidujemy, że w pełni funkcjonalny serwis telekomunikacyjny na przeniesionych numerach będzie możliwy po zakończeniu pilotażu, tj. w połowie stycznia przyszłego roku. Z usługi przenoszalności numerów mogą skorzystać zarówno klienci, jak i firmy mający podpisane umowy w systemie abonamentowym. Wnioski abonentów, którzy zdecydują się na usługi naszej sieci, chcących jednocześnie zachować swój dotychczasowy numer telefonu, przyjmować będziemy od 10 października 2005 roku. Proces przeniesienia numeru do naszej sieci obejmuje trzy etapy: Złożenie wniosku i uzyskanie potwierdzenia technicznych możliwości przyjęcia numeru przez Polską Telefonię Cyfrową. Uzgodnienie warunków rozwiązania umowy u aktualnego operatora. Podpisanie nowej umowy z Polską Telefonią Cyfrową. Instrukcja dla klienta : Krok 1 - Abonent zgłasza się do Biorcy (nowego operatora) z wnioskiem o zgodę na przeniesienie numeru. W odpowiedzi otrzymuje Zaświadczenie o technicznej możliwości przyjęcia klienta z numerem. Krok 2 - Abonent zgłasza się do Dawcy (dotychczasowego operatora) z wnioskiem o "rozwiązanie umów z przeniesieniem". W odpowiedzi otrzymuje Zaświadczenie - potwierdzenie rozwiązania umowy z przeniesieniem numeru. Krok 3 - Abonent zgłasza się do Biorcy (nowego operatora) w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Przejście do Polskiej Telefonii Cyfrowej Jak to zrobić? Krok 1 - należy wypełnić wniosek o możliwości zawarcia umowy i dostarczyć go do dowolnego punktu sprzedaży Era lub wysłać pocztą z dopiskiem "Przeniesienie numeru" na adres: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa ... operatora Potwierdzenie rozwiązania umowy - należy przyjść do dowolnego punktu Era, aby zawrzeć umowę. Od momentu komercyjnego uruchomienia usługi Przenaszalności numerów (16.01.2006 r.) Era udostępni informację o przynależności numerów do konkretnego operatora za pomocą: Biura numerów - 602 913 Na stronie www Pod specjalnym numerem SMS Dokładne informacje będą dostępne w momencie uruchomienia tej usługi
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=54222


Temat: UKE - kolejne sposoby oszukiwania abonentow
W ramach ochrony praw abonentów UKE sprawdza połączenia na numery 0-400 oraz zasady uzupełniania stanu konta telefonów pre-paid. Pełniąca obowiązki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Anna Streżyńska, podejmując interwencję w zakresie ochrony prawa abonentów usług telekomunikacyjnych, wezwała: - Prezesa Telekomunikacji Polskiej S.A. Pana Marka Józefiaka do złożenia wyjaśnień, w jaki sposób TP S.A. chroni abonentów przed wyłudzeniami za pomocą numerów 0-400 (numery ... konta telefonicznego w systemie Era Tak-Tak poprzez wysyłanie wiadomości SMS przez osobę trzecią. Do Urzędu zgłaszają się ze skargami abonenci TP S.A., którzy na rachunkach telefonicznych mają wykazane wiele krótkotrwałych połączeń z numerami 0-400. Ich czas trwania nie przekracza zwykle 4-6 sekund, a po upływie kolejnych ok. 5 sekund połączenie nawiązywane jest ponownie. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do wpisania numeru na klawiaturze telefonu, jak również obowiązek przekazania przed nawiązaniem połączenia zapowiedzi słownej o cenie jednostki rozliczeniowej danej usługi, tak krótki czas połączeń na numery 0-400 wskazuje, iż nie mogą być realizowane samodzielnie przez abonenta. Pomimo tego, abonenci TP S.A. są obciążani w rachunkach telefonicznych za każde kilkusekundowe połączenie, jak za pełną minutę rozmowy. Z kolei użytkownicy sieci telefonii komórkowej Era otrzymują wiadomości tekstowe zachęcające do wysłania SMS pod numer 1120, pod pozorem rzekomej wygranej w konkursie lub awarii karty SIM. Wysłanie takiego SMS o wskazanej przed nadawcę treści oznacza doładowanie działającej w systemie Era Tak-Tak karty pre-paid oszusta. Przykładowe treści takich SMS-ów brzmią: - "Era Omnix. Wygrałeś w naszym konkursie zestaw kina domowego, aby potwierdzić odbiór nagrody wyślij SMS o treści 668xxxxxx na numer 1120". - "/ERA/:System zanotował brak twojej karty SIM w sieci. Wyślij SMS o treści 660xxxxxx pod numer 1120, a skorygujemy błąd. W przeciwnym razie blokujemy Twoją kartę SIM". - "Z okazji urodzin ERA otrzymałeś 20 darmowych minut! Aby potwierdzić wyślij 9 cyfrowy pod 696xxxxxx na numer 1120. Koszt SMS-a 20 gr z VAT. www.era.pl". Biorąc pod uwagę skalę problemu oraz ustawowy obowiązek operatora do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony abonentów, Prezes UKE wezwał TP S.A. oraz PTC Sp. z o.o. do przekazania w terminie 7 dni informacji o podjętych działaniach, mających...
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=59232


© 2009 A niebo zostawmy im - Aniołom i wróblom. - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates